331-999-0071

STEMPEL Plus

Strategische analyse met STEMPLES

STEMPLES Plus-analyse omvat sociaal, technisch, economisch, militair, politiek, juridisch/wetgevend, onderwijs en veiligheid. De plus vertegenwoordigt mogelijke indicatoren van verandering, waaronder demografie, religie en mogelijk psychologische aspecten van het doelland.

Treadstone 71 gebruikt het STEMPLES Plus-raamwerk in combinatie met Hofstede Principles and Indicators of Change als een analytisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om de belangrijkste drijfveren voor verandering in de strategische omgeving van doellanden te identificeren.

We meten en analyseren herhaalbare indicatoren van verandering die kunnen leiden tot ongunstige cyberactiviteiten tegen onze klanten.

Richt u op vijandige natiestaten aangezien deze direct en indirect verband houden met hun potentieel voor het opzetten, ondersteunen en uitvoeren van cyberoorlogsacties en -operaties. STEMPLES Plus wordt onderwezen in onze trainingsklassen en gebruikt in onze assessments, analyses, rapportages en intelligentieprogramma's.

Neem vandaag nog contact op met Treadstone 71. Lees meer over onze aanbiedingen voor gerichte analyse van tegenstanders, cognitieve oorlogsvoering en inlichtingenhandel.

Anno 2002  CONTACT VANDAAG VANDAAG