331-999-0071

Website Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Treadstone 71 LLC te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Treadstone 71 LLC te decompileren of reverse-engineeren;
  4. Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
  5. overdracht van het materiaal aan een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Treadstone 71 LLC worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van Treadstone 71 LLC wordt geleverd "zoals het is". Treadstone 71 LLC geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Treadstone 71 LLC geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

Treadstone 71 LLC of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Treadstone 71 te gebruiken. LLC's internetsite, zelfs als Treadstone 71 LLC of een door Treadstone 71 LLC geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website van Treadstone 71 LLC verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Treadstone 71 LLC garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Treadstone 71 LLC kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Treadstone 71 LLC verplicht zich echter niet tot het bijwerken van de materialen.

6. Links

Treadstone 71 LLC heeft niet alle sites gecontroleerd die zijn gekoppeld aan zijn internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Treadstone 71 LLC van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Wijzigingen

Treadstone 71 LLC kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Treadstone 71 LLC wordt beheerst door de wetten van de staat Massachusetts, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

Op het gebruik van een website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy Beleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, bekendmaken en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid.

 • Voor of op het afhalen persoonlijke informatie, zullen wij bepalen doeleinden welke informatie wordt verzameld.
 • We zullen persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken met als doel om de door ons gespecificeerde doelen te bereiken en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
 • We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
 • We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
 • Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor het is om te worden gebruikt, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten juist, volledig en up-to-date is.
 • We zullen persoonlijke gegevens beschermen tegen redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
 • Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

Wij zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens worden beschermd en onderhouden.

Neem vandaag nog contact op met Treadstone 71. Lees meer over onze aanbiedingen voor gerichte analyse van tegenstanders, cognitieve oorlogsvoering en inlichtingenhandel.

Anno 2002  CONTACT VANDAAG VANDAAG