331-999-0071

Algemene voorwaarden en privacy

Website Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Treadstone 71 LLC te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Treadstone 71 LLC te decompileren of reverse-engineeren;
  4. Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
  5. overdracht van het materiaal aan een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Treadstone 71 LLC worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Treadstone 71 LLC worden geleverd "zoals ze zijn". Treadstone 71 LLC geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Treadstone 71 LLC geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Treadstone 71 LLC of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Treadstone 71 te gebruiken. LLC's internetsite, zelfs als Treadstone 71 LLC of een door Treadstone 71 LLC geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website van Treadstone 71 LLC verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Treadstone 71 LLC garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Treadstone 71 LLC kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Treadstone 71 LLC verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Treadstone 71 LLC heeft niet alle sites die zijn gelinkt aan zijn internetwebsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Treadstone 71 LLC de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Wijzigingen

Treadstone 71 LLC kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Treadstone 71 LLC valt onder de wetten van de staat Massachusetts, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid om voor u te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en bekend te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid.

 • Voor of op het afhalen persoonlijke informatie, zullen wij bepalen doeleinden welke informatie wordt verzameld.
 • We verzamelen en alleen het gebruik van persoonlijke informatie met de doelstelling dat voldaan deze doeleinden door ons en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
 • We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
 • We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
 • Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor het is om te worden gebruikt, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten juist, volledig en up-to-date is.
 • Wij beschermen persoonsgegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, maar ook tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, vermenigvuldiging, gebruik of de wijziging.
 • Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

Wij zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens worden beschermd en onderhouden.

Neem vandaag nog contact op met Treadstone 71 voor al uw Cyber ​​Intelligence-behoeften.

CONTACT VANDAAG VANDAAG